نقد کتاب: «نظام روابط كار در سازمان»

مؤلف: عليرضا موغلي

ناشر: دانشگاه پيام نور

سال نشر: ۱۳۸۹

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: چهارم

تعداد صفحات: ۳۸۵

 

بررسي شكلي اثر

امتيازها

 • کيفيت اثر ازلحاظ حروف‌نگاري، صفحه‌آرايي، صحافي و طرح جلد کمابيش خوب است. زيرا از حروف مناسب استفاده شده و صفحه‌آرايي اثر به­صورتي است که باعث خستگي خواننده نمي‌شود. با توجه به‌ عنوان کتاب، طرح روي جلد تاحدودي با مفاهيم مربوط به «نظام روابط كار در سازمان»  هم­خواني دارد.
 • قواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن کتاب تاحدودي خوب رعايت شده و مطالب کتاب تاحدي ساده و روان نگارش يافته است ولي در برخي موارد نياز به ويرايش دارد، مانند صفحه ۱۱۷ سال «۱۳۵۷» به‌اشتباه «۳۵۷» ذكر شده است. کتاب يادشده به‌عنوان منبع اصلي درس «نظام روابط كار در سازمان» در رشته‌هاي مديريت و در مقطع کارشناسي در دانشگاه پيام نور تدريس مي‌شود.

 

کاستي‌ها

 • کتاب فاقد مقدمه كلي، فهرست اجمالي، نتيجه و جمع‌بندي كلي و فصلي، خلاصه كلي و فصلي و کتاب­شناسي است.

 

بررسي محتوايي اثر

امتيازها

 • معادل‌سازي و کاربرد مناسب و خوب اصطلاحات و واژه‌هاي تخصصي در متن کتاب.
 • استفاده از ابزار علمي (طرح بحث مقدماتي، اهداف رفتاري، جمع‌بندي نهايي، تمرين و آزمون، جدول، نمودار، تصوير و نقشه) در تفهيم و تبيين مطالب کتاب کمابيش خوب است، ولي از تمامي اين فنون نظير طرح بحث مقدماتي، جمع‌بندي نهايي، نقشه و تصوير بهره گرفته نشده است.
 • محتواي کتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق دارد و بين فصول و نيز در درون هر فصل، نظم و انسجام ميان عناوين هر فصل و محتواي آن وجود دارد.
 • ميزان دقت در استنادها و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تدوين و تنظيم اثر کمابيش خوب بوده، رعايت امانت در ذکر مآخذ به‌درستي صورت پذيرفته است.
 • اهداف و سرفصل‌هاي کتاب با اهداف و سرفصل‌هاي مصوب وزارت علوم درباره درس «نظام روابط كار در سازمان» در رشته‌هاي مديريت تاحدودي هم­خواني دارد و مي‌توان با اضافه­کردن مباحثي نظير «راه­كارهاي بهبود روابط كار و کارفرما» به ارتقاي علمي اثر كمك کرد.

کاستي‌ها

 • داده‌ها و اطلاعات در متن اثر به­روز نيست و بيشتر آنها در منابع فارسي مربوط به سال‌هاي پيش از ۱۳۸۳ شمسي و در منابع لاتين مربوط به سال‌هاي پيش از ۲۰۰۴ است. به‌عنوان مثال مطالب صفحه‌هاي ۱۶۰، ۱۶۱ و ۱۶۲ به­کلي تغيير كرده و وزارت كار و امور اجتماعي جاي خود را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با وظايف، مأموريت‌ها و رسالت جديد داده است. همچنين آمارهاي سازمان‌هاي كارفرمايي و کارگري در صفحات ۹۷، ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۸ مربوط به بيست سال قبل است.
 • نوآوري چنداني ازلحاظ نگارش و ارائه مطالب (نحوه مطالعه) در کتاب وجود ندارد.
 • با توجه به اينكه بيشتر منابع و متون مورد استفاده در تدوين و تنظيم اثر در منابع فارسي مربوط به سال‌هاي پيش از ۱۳۸۳ شمسي و در منابع لاتين مربوط به سال‌هاي پيش از ۲۰۰۴ است، بنابراين منابع يادشده علي­رغم داشتن اعتبار، کافي نيستند و براي ويرايش جديد استفاده از منابع جديد و نو توصيه مي‌شود.
 • محتواي علمي و پژوهشي مباني، مفاهيم و نظريه‌هاي مطرح‌شده در متن كتاب بر مبناي ارزش‌ها، باورها و هنجارهاي غربي تدوين شده است و ارائه مفاهيم مربوط به روابط كار بر مبناي رويكرد بومي و اسلامي، فقط درباره ارزش كار در اسلام و حدود دو صفحه ارائه شده است.

 

پيشنهادها

با توجه به امتيازها و کاستي‌هاي کتاب يادشده، مي‌توان براساس پيشنهادهاي ذيل، کيفيت شکلي و محتوايي اثر را ارتقا بخشيد:

 • اضافه­کردن مقدمه كلي، فهرست اجمالي، نتيجه و جمع‌بندي كلي و فصلي، خلاصه كلي و فصلي و کتاب­شناسي.
 • استفاده از داده‌ها، اطلاعات و متون جديد و نو در چاپ‌هاي آتي کتاب.
 • استفاده بيشتر از فنون و ابزار علمي نظير طرح بحث مقدماتي، جمع‌بندي نهايي، نقشه و تصوير در کتاب.
 • استفاده از رويكرد بومي و اسلامي درباره مفاهيم و مباحث روابط كار.
 • اصلاح و اضافه­کردن عناوين ذيل به مباحث كتاب:
 • اصلاح مطالب اعتصاب و آثار آن در فصل نهم.
 • تجديدنظر در ارقام و آمار مطرح‌شده در كتاب.
 • اضافه­کردن راه­كارهاي بهبود روابط كار و کارفرما به مباحث كتاب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *